Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Fundację Życie z siedzibą w Łodzi przy ul. Jaracza 18/18 (administrator danych) w celu informowania o przebiegu Akcji UCZCIWIE ZA ŚMIECI, a także w celu informowania o organizowanych przez Fundację akcjach społecznych, imprezach kulturalnych, sportowych oraz innych działaniach prowadzonych zgodnie z celami statutowymi Fundacji.

Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Przechowywanie niniejszych danych jest bezterminowe. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku żądania usunięcia danych lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania, Państwa dane zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp podmioty świadczące na rzecz Fundacji usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, płatnicze, prawnicze, księgowe, kadrowe.

W razie jakichkolwiek żądań lub pytań co do przetwarzania Państwa danych prosimy o kontakt mailowy z administratorem danych: michal@zycie.lodz.pl lub na adres korespondencyjny: Fundacja Życie, ul. Jaracza 18/18, 90-262 Łódź.

>> Wróć do petycji