powiązanie opłat za śmieci ze zużyciem wody jest nieadekwatne do faktycznego poziomu produkcji odpadów

Chcemy uczciwych opłat za śmieci!

Już teraz cena za śmieci jest wysoka, ale koszty obsługi gospodarki odpadami wciąż rosną. Spółki miejskie, obsługujące wywóz, składowanie, recycling czy utylizację odpadów, wciąż podnoszą ceny za swoje usługi, a podwyżkami obciążają mieszkańców. Nowa propozycja rozliczania opłat za śmieci faktycznie jest ukrytą podwyżką! W dodatku jest wyjątkowo krzywdząca dla gospodarstw średniej wielkości, czyli dla większości rodzin z dziećmi.

Oburzające jest przerzucanie na mieszkańców odpowiedzialności za nieracjonalny wzrost kosztów obsługi gospodarki odpadami. Proponowana stawka jest wyższa nawet o 30% od stawek w niektórych innych miastach. Łódzkie rodziny nie powinny dźwigać ciężaru łatania dziury budżetowej naszego miasta. Nie chodzi tu o żadne przywileje, ale o urealnienie obciążeń finansowych i dostosowanie ich do ilości odpadów rzeczywiście generowanej przez konkretne gospodarstwo domowe. Tymczasem powiązanie opłat za śmieci ze zużyciem wody jest zupełnie nieadekwatne do faktycznego poziomu produkcji odpadów!

Dlaczego obecna propozycja łódzkiego samorządu jest krzywdząca?

Śmieci produkują ludzie, a nie woda. Wszyscy powinniśmy płacić za śmieci wg uczciwych wskaźników demograficznych, społecznych i ekonomicznych!

Średniozamożne gospodarstwa domowe, w tym rodziny z dziećmi, produkują najmniej śmieci w przeliczeniu na osobę, niezależnie od ilości zużytej wody. Miasto obciąży średniozamożnych nieadekwatnymi kosztami!

Rodziny wielodzietne produkują najmniej śmieci w przeliczeniu na osobę, mimo, że zużywają najwięcej wody. Ilość śmieci jest odwrotnie proporcjonalna do zużywanej wody!

Rodziny, w tym wielodzietne, są najlepiej wyedukowane w zakresie segregacji odpadów. Segregują śmieci najlepiej ze wszystkich gospodarstw i jednocześnie produkują ich relatywnie najmniej, a ze względu na zużycie wody ich opłaty będą najwyższe!

W okresie letnim osoby najzamożniejsze produkują najwięcej śmieci i zużywają najwięcej wody. Nie poniosą jednak kosztów z tego tytułu, ponieważ nowy system rozliczania będzie uwzględniał jedynie zużycie wody w okresie od października do marca!

Osoby mniej zamożne, mające ograniczony dostęp do urządzeń wodooszczędnych nowych generacji, zużywają więcej wody niż bogatsi mieszkańcy. Mimo gorszej sytuacji finansowej będą musieli zapłacić więcej za śmieci!

Szanowna Pani Hanna Zdanowska,
Prezydent Miasta Łodzi

Obecna propozycja Miasta w sprawie opłat za śmieci jest nie dość, że ukrytą podwyżką cen za gospodarowanie odpadami, to w dodatku jest mocno krzywdząca dla wielu mieszkańców.

Rozumiemy, że w Łodzi mieszka duża grupa osób, które obecnie nie płacą za śmieci. Powiązanie opłaty za śmieci ze zużyciem wody pozwala na wyegzekwowanie opłaty od tych, które nie ujawniają swojego miejsca zamieszkania, jednak taki sposób naliczania opłat uderza w łódzkie rodziny! Ilość śmieci, w przeciwieństwie do ilości zużytej wody, nie rośnie wprost proporcjonalnie do liczby członków gospodarstwa domowego. W szczególności dotyczy to rodzin z dziećmi, w tym wielodzietnych, które są najlepiej wyedukowane w zakresie segregacji odpadów. Segregują śmieci najlepiej ze wszystkich gospodarstw i jednocześnie produkują ich relatywnie najmniej, ale ze względu na duże zużycie wody ich opłaty będą najwyższe!

Postulujemy taki sposób naliczania opłat, który nie dyskryminuje rodzin i gospodarstw średniozamożnych!

Rada Miasta ma możliwość różnicowania stawek opłat choćby w zależności od powierzchni lokalu mieszkalnego, liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość, odbierania odpadów z terenów wiejskich lub miejskich, rodzaju zabudowy. W związku z tym proponujemy model mieszany w ustalaniu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie naszej gminy. Taki model mieszany może zagwarantować rodzinom naliczanie opłat adekwatne do faktycznie generowanej ilości śmieci.

Proponujemy, aby Miasto ustalało sposoby obliczania opłaty tak, aby zróżnicować stawkę tej opłaty biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców danej nieruchomości, na korzyść rodzin. To wpisywałoby się w obowiązki samorządu prowadzenia polityki prorodzinnej.

Proponujemy także, aby Miasto uwzględniło sytuację najsłabszych mieszkańców Łodzi. W drodze uchwały można zwolnić w całości lub w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507, 1622, 1690 i 1818), lub rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1390 i 1907)”. Takie rozwiązanie jest w pełni uzasadnione na terenie naszego miasta.

Liczymy na przychylność Pani Prezydent. Deklarujemy pomoc na etapie konsultacji przy tworzeniu projektu uchwały.


NASZĄ PETYCJĘ PODPISAŁO JUŻ 386 OSÓB

STAN NA 05.01.20 R. GODZ. 11:40

  Administratorem Twoich danych jest Fundacja Życie. Informacje o ich ochronie znajdziesz na stronie uczciwiezasmieci.pl/prywatnosc

  Rodzinna Łódź pyta rodziny o opłaty za śmieci i wodę, bo szykują się podwyżki…

  Wypełnij ankietę

  Segregujemy śmieci, racjonalizujemy zakupy, dbamy o środowisko, a płacimy coraz więcej za śmieci! Granica wytrzymałości została przekroczona. Przerzucanie na łódzkie rodziny odpowiedzialności za wzrost kosztów obsługi gospodarką odpadami wydaje nie nieprzystające do sytuacji rodzin miasta i dotyczą okoliczności, za które nie powinni ponosić odpowiedzialności.

  Fundacja Życie

  ul. Jaracza 18,

  90-262 Łódź

  tel: 601 050 208

  e-mail: michal@zycie.lodz.pl